Elena

Znaczenie imienia Elena

Kobieta nosząca to imię posiada wrodzone zdolności do przejmowania kontroli nad swoim otoczeniem i predyspozycje do zajmowania kierowniczych stanowisk, nie tylko na gruncie zawodowym.

Jej chęć do dominacji ujawnia się w niemal wszystkich sferach życia i jest w niej bardzo widocznie zarysowana już od najmłodszych lat, kiedy to zawsze chce postawić na swoim i nie ma problemu, by dyrygować dziećmi starszymi od siebie. Ma bardzo silny charakter i wielką siłę przebicia, które oddają jej wprost nieocenione zasługi i powodują, że zawsze potrafi przeprowadzić swoją wolę, bez względu na okoliczności.

Zawsze osiąga swoje cele

Kiedy coś sobie postanowi, potrafi skupić na danej kwestii wszystkie swoje wysiłki i można mieć pewność, że nie spocznie, dopóki nie doprowadzi tego do szczęśliwego końca. Wyróżnia się silnym poczuciem sprawiedliwości, więc raczej nie zdarza się, by wykorzystywała swoje cechy do krzywdzenia czy ciemiężenia innych. Wręcz przeciwnie, słabsi nieraz znajdują w niej obrońcę, bowiem chętnie staje w ich obronie i gotowa jest nieść pomoc każdemu, kto o nią poprosi jeśli tylko widzi, że jej interwencja jest konieczna.

Chce zachować swobodę

Kobieta ta wyróżnia się również swym wielkim pragnieniem zachowania niezależności. To ona zawsze chce rządzić innymi i na pewno nie pozwoli, by ktoś ją sobie podporządkował. Nie pozwoli na to nawet komuś, na kim będzie jej zależało najbardziej na świecie, zatem nawet jej mężczyzna nie może liczyć, że ją zdominuje i będzie się go słuchać. Niezależność ową przejawia nie tylko w działaniu, ale także w myśleniu, bo lubi mieć własne zdanie na każdy temat i nigdy nie poddaje się chwilowej modzie.

Lubi mieć odmienne zdanie

Nie czuje się wyobcowana, kiedy stoi naprzeciw całego tłumu osób mających inne poglądy, a wręcz taka sytuacją ją cieszy, bo daje jej gwarancję, że nigdy nie będzie szarym człowiekiem w owym tłumie i w nim nie zginie, a zachowanie indywidualności jest dla niej niezwykle ważną kwestią. Wszystkie te dążenia są dla niej na tyle ważne, że często okazują się być ważniejsze od rodziny.

Rodzina bywa przez nią zaniedbywana

Mimo iż kobieta ta ceni sobie życie rodzinne i nie zamierza być sama, kiedy już posiada męża i dzieci, najczęściej nie poświęca im tyle czasu, ile go potrzebują i ile by chcieli, bo znaczną część swej uwagi poświęca realizowaniu swoich nieraz bardzo wygórowanych ambicji, nie tylko na gruncie zawodowym. Poza tym jest dość apodyktyczna i ma spore wymagania w stosunku do swych najbliższych. Nie lubi, kiedy jej się sprzeciwiają i kiedy próbują jej uświadomić, że powinna zmienić swoje postępowanie względem nich, dawać im więcej ciepła i bliskości, a  mniej wymagać od nich i od siebie w pracy. Lepiej zatem tego nie robić, bo i tak nie przyniesie to pożądanego skutku, a jedynie spowoduje poważne spięcia i nieporozumienia.

10 komentarzy

Dodaj komentarz związany z tym imieniem

Leave a Reply