Czy wiesz w jaki sposób obliczyć, jaką liczbą jest Twoje imię?

Znaczenie imienia Czy wiesz w jaki sposób obliczyć, jaką liczbą jest Twoje imię?
Sprawdź, jaką liczbą jesteś.

Sprawdź, jaką liczbą jesteś.

Z liczbami mamy do czynienia każdego dnia. Są dla nas bardzo cennym źródłem różnorodnych informacji. Jeśli oszacujemy, jaką liczbą jest nasze imię, będziemy mogli stwierdzić, jacy jesteśmy, do czego mamy szczególne predyspozycje oraz czym powinniśmy się kierować w naszym życiu. Warto więc poświęcić liczbom nieco uwagi. 

Szczegółowe systemy numerologiczne powstały już w czasach starożytnych. Najpopularniejsze to oczywiście:

  • numerologia hebrajska, która wchodzi w skład kabały,
  • numerologia grecka, dotycząca związków pomiędzy słowem a liczbą, zwana gematrią. Wywodzi się bezpośrednio z dociekań Pitagorasa i jego uczniów.

Jak obliczyć liczbę naszego imienia?

Aby obliczyć liczbę naszego imienia, musimy dodać do siebie liczby przyporządkowane do poszczególnych liter, które się na nie składają. Alfabet łaciński, który obowiązuje w języku polskim, opiera się na tym samym źródle co pismo greckie oraz hebrajskie. Podczas naszych obliczeń będziemy więc korzystać z tego samego systemu, w którym łacińskim literom przyporządkowane są liczby odpowiadające literom alfabetu hebrajskiego.

Schemat niezbędny do obliczeń

Liczbowe wartości liter:
1 – A, I, J, Q, Y
2 – B, K, R
3 – C, G, L, S
4 – D, M, T
5 – E, H, N
6 – U, V, W, X
7 – O, Z
8 – F, P
9 – nie ma łacińskich liter o tej wartości.

UWAGA!

Litery małe i duże mają tę samą wartość. Pomijamy też polskie znaki diakrytyczne, czyli ą=a, ę=e itd.

Aby obliczyć, jaka liczbą jest Twoje imię, musisz dodać wszystkie liczby przyporządkowane do poszczególnych liter. Gdy otrzymamy liczbę dwucyfrową, sumujemy cyfry do momentu otrzymania liczby jednocyfrowej.

Przykład dla imienia: Michał

= 4,  i = 1. c = 3, h = 5, a = 1, ł = 3

4 + 1 + 3 + 5 + 1 + 3 = 17

1 + 7 = 8

Liczbą dla imienia Michał jest 8.

Spróbuj sam obliczyć liczbę swojego imienia!

Related Posts

4 komentarze

Dodaj komentarz związany z tym imieniem

Leave a Reply